Tracking Number

คำแนะนำ
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อของให้เช็คเลขพัสดุ 1-3 วัน นับจากวันที่แจ้งโอนกับทางแลป
    (เช่น แจ้งโอนเงิน วันที่ 7 ให้ลูกค้าเช็คเลขพัสดุของช่วง วันที่ 8-11)
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งล้างสแกนฟิล์ม ให้เช็คเลขพัสดุ 5-7 วัน นับจากวันที่ได้รับลิ้งค์ส่งงานจากทางแลป
    (เช่น ได้รับลิ้งค์ส่งงานจากทางแลป วันที่ 7 ให้ลูกค้าเช็คเลขพัสดุของช่วง วันที่ 12-14)